Ricart&Alsina

EQUIP

Ricart&Alsina

Coneix al nostre equip de professionals

Eugeni Ricart Alsina

CEO i Advocat

Llicenciat en Dret per la UAB.

Màster en Pràctica Jurídica en el ICAB.

Màster en Dret financer i tributari.

Dret civil.

Dret laboral.

Dret processal.

Dret immobiliari.

Elena Piqueras

Responsable Dept. Jurídic i Administratiu

Jurídic i Administratiu

Màster en Dret penal i civil.

Màster en Dret laboral.

Advocada en dret penal i civil.

Dret processal.

Alícia Llobet Rodríguez

Responsable Dept. Fiscal y Contable

Experta en Assessoria Fiscal i Comptable

Judith Jofre Ballesteros

Responsable Dept. Administratiu

Tècnica comptable

Mª Àngels Romero Ibáñez

Responsable Dept. Laboral

Tècnica i Assessora Laboral