Ricart&Alsina

CONTACTE

Contacta’ns per a rebre més informació sobre els nostres serveis

c/ Baldomer Solà 17-19, baixos 2ª
(08912) Badalona (Barcelona)
Tel. 93 387 11 74
Fax: 93 387 20 42
info@ricartalsina.com

Tractament de dades

Informació bàsica sobre el tractament de dades (EL 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 [RGPD])
Responsable del tractament: RICART ALSINA SL.
Finalitat:
Oferir i gestionar els nostres serveis d’advocacia i assessoria empresarial.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen en la nostra política de privacitat.