Ricart&Alsina

ÀREES PROFESSIONALS

A RICART & ALSINA entenem que cada situació legal és única.
T’oferim solucions adaptades a les teves necessitats específiques.

DRET CIVIL

5

Procediments Monitoris

5
Procediments Judicials
5
Obligacions i Contractes
5

Responsabilitat civil, contractual i extracontractual

5

Asociaciones y Fundaciones

5
Embargaments
5
Propietat i drets reals
5
Arrendaments
5
Propietat Horitzontal
5
Divisió de cosa comuna
5

Execucions Hipotecàries

DRET LABORAL

5

Assessorament a empreses, autònoms i particulars

5

Confecció de nòmines, baixes i incapacitats

5

Confecció i tramitació d’Assegurances Socials

5

Confecció de contractes

5
Acomiadaments i liquidacions
5
Assessorament i càlcul de jubilacions
5
Representació en Inspeccions de treball
5
Representació davant el SMAC
5
Assessorament en ERE i la seva tramitació
5
Confecció de les obligacions trimestrals
5
Sol·licitud ajornament/fraccionament de deutes
5

Qualssevol tràmits en ens públics, etc

DRET PENAL

5
Delictes contra les persones i contra la llibertat
5

Delictes contra l’ordre públic

5
Delictes contra la seguretat viària
5
Delictes contra la salut pública
5
Delictes econòmics i contra el patrimoni
5
Delictes contra l’honor i la intimitat
5
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
5
Delictes contra els drets dels treballadors
5
Delictes contra la llibertat sexual

DRET FISCAL I TRIBUTARI

5
Assessorament fiscal i tributari
5
Procediments tributaris
5
Inspecció de tributs
5
Gestió comptabilitat
5

Presentació de declaracions tributàries

5
Estudio millores fiscals
5
Gestions front AEAT

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

5
Delictes contra les persones i contra la llibertat
5

Delictes contra l’ordre públic

5
Delictes contra la seguretat viària
5
Delictes contra la salut pública
5
Delictes econòmics i contra el patrimoni
5
Delictes contra l’honor i la intimitat
5
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
5
Delictes contra els drets dels treballadors
5
Delictes contra la llibertat sexual

DRET DE SUCCESSIONS

5
Testaments
5
Tràmits successoris
5
Liquidació imposats successoris
5
Tràmits front Registre de la Propietat
5
Planificació successòria

DRET ADMINISTRATIU

5
Responsabilitat patrimonial de l’Administració
5
Dret Administratiu Sancionador
5
Recursos d’alçada i reposició
5
Recursos enfront del TEAT
5
Procediments judicials contenciosos
5
Expropiació Forçosa
5
Ajudes, Subvencions, etc.

ALTRES ÀREES

5
Registre de patents, marques i dissenys
5
Dret de la Propietat Intel·lectual
5
Dret de la Propietat Industrial
5
Tecnologies de la Informació
5
Redacción contratos de alquiler
5
Redacció contractes de lloguer