Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una experiencia mejor. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, puedes cambiar la configuración en cualquier momento.

Català  |  Castellano

 
Dret mercantil i societari
 • Constitució de societats
 • Redacció i modificació dels Estatuts Societaris
 • Impugnació d’acords socials
 • Assessorament i responsabilitat Administradors
 • Concurs de Creditors
 • Contractació mercantil
 • Protocols familiars
 • Dret de defensa de la competència
 • Adaptació a la LOPD
 • Tecnologies de la Informació
 • Dret de la propietat intel•lectual i industrial, etc.

Dret laboral
 • Assessorament a empreses, autònoms i particulars
 • Confecció de nòmines, baixes i incapacitats
 • Confecció i tramitació de Seguros Socials
 • Confecció de contractes
 • Acomiadaments i liquidacions
 • Assessorament i càlcul de jubilacions
 • Representació davant del SMAC
 • Assessorament en ERO’s i la seva tramitació
 • Confecció de les obligacions trimestrals
 • Sol•licitud aplaçament/fraccionament de deutes
 • Representació front inspeccions de treball
 • Qualsevol tràmit front ens públics, etc.

Dret financer i tributari
 • Assessorament fiscal i tributari
 • Procediments tributaris
 • Inspecció de tributs
 • Comptabilitat
 • Presentació de declaracions tributàries
 • Estudi de millores fiscals
 • Gestions front la AEAT

Dret civil
 • Procedimientos Monitorios
 • Procediments Monitoris
 • Procediments Judicials
 • Obligacions i contractes
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Associacions i Fundacions
 • Propietat i drets reals
 • Arrendaments
 • Propietat Horitzontal
 • Divisió de cosa comuna
 • Execucions hipotecàries
 • Embargaments

Dret de successions
 • Testaments
 • Tràmits successoris
 • Planificació successòria
 • Liquidació impostos successoris
 • Tràmits front el Registre de la Propietat

Dret administratiu
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració
 • Dret Administratiu Sancionador
 • Recursos d’alçada i reposició
 • Recursos front el TEAR
 • Procediments judicials contenciosos
 • Expropiació forçosa
 • Ajudes, subvencions, etc.

Altres àrees
 • Tecnologies de la Informació
 • Dret de la Propietat Intel•lectual
 • Dret de la Propietat Industrial
 • Registre de patents, marques i dissenys
 • Redacció de contractes de lloguer
 • Reclamació de deutes i gestió cobros